Het onderwijsnet

Onze school behoort tot het Katholiek Onderwijs. De overkoepelende organisatie “Het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs”, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, behartigt de belangen van alle Katholieke Scholen in Vlaanderen. Deze organisatie zorgt ook voor een deskundige begeleiding van haar scholen.