Ons schoolteam werkt nauw samen met het CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding,
dat gevestigd is in de Halvemaanstraat 96, 9041 St.-Amandsberg, telefoonnummer 09 277 84 00 .

Medewerkers CLB verbonden aan onze school :

Mevr. Kim De Wilde

Dokter Laurence  Vandeweghe als schoolarts.

Mevr. Jana Batjoens als verpleegster.

Zij ondersteunen elke zorgvraag vanuit ouders en/of vanuit de school.