Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze school en in het schoolteam.
Met dit schoolreglement willen wij informatie verschaffen die belangrijk is voor een goede samenwerking.

Schoolreglement 2020 2021 oudersMLER_063_B02_2020_06_11_Infobrochure onderwijsregelgeving gewoon bao 2020-2021