Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze school en in het schoolteam.
Met dit schoolreglement willen wij informatie verschaffen die belangrijk is voor een goede samenwerking.