4C Sprinten

We leerden in de wiskundeles over tijd, afstand en snelheid.…

3A Afvalspelletjes

We deden allerlei afvalspelletjes om de geziene leerstof op een…

1PB Broederlijk delen en sponsortocht

Ook onze kleinste kapoentjes zetten hun beste beentje voor voor…

1KC Zoem, zoem, zoem, een bijtje zoekt een bloem

De kleuters mochten hun eigen zaadjes planten. Het was even wachten,…

1PB Thema de kip in het kippenhok

Als start van ons thema namen we een kijkje in de kippenren bij…

1PB Pasen en technieklesje

In onze klas mochten we al eens proeven van de verschillende…

3KA Gezelsschapsspelletjes spelen

Gezelfschapsspelletjes spelen in de klas en een tikspel op de…

3KB Ei, ei, ei, een bloem en een bij

"Ei, ei, ei, een bloem en een bij", is het thema waarover de…

1PA De lievelingskleur van mama

Tijdens het thema 'de lievelingskleur van mama' gingen de peuters…

3KC Thema dozen

Ontdek, vind uit  ... een stap vooruit! Wie tijdens het schoolfeest…

1KB Paaseitjes zoeken

Toen we dinsdag terug naar school kwamen was de verrassing groot.…

1PB Thema Pasen: De klokken brengen eieren van chocolade

In onze klas mochten we al eens proeven van de verschillende…

1PB Thema: De kip in het kippenhok

Als start van ons thema namen we een kijkje in de kippenren bij…

1PAB Op sponsortocht voor Broederlijk Delen

Ook onze kleinste kapoentjes zetten hun beste beentje voor voor…

2KABC Boerderij

Onze vriendjes hebben enorm genoten van dit thema!  Samen spelen,…