Bij problemen kan u steeds terecht bij de klastitularis van jouw kind, de zorgcoördinator of de directie.
Het gehele schooljaar worden de leerlingen via ons kind-volgsysteem opgevolgd, begeleid en besproken.
Indien nodig kan de zorgco, de directie en/of de CLB afgevaardigde aanwezig zijn bij het oudercontact.

Eerste klassikale oudercontacten begin schooljaar 2020-2021

3 september A reeksen en het vijfde leerjaar
7 september B reeksen
8 september C reeksen

Individuele oudercontacten schooljaar 2020-2021

Er volgen dan nog drie individuele tussentijdse oudercontacten waar jullie op uitgenodigd worden.

woensdag 18 november e.v.
donderdag 11 juni tot en met dinsdag 16 juni 2020

maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni 2020

KO

LO