Bij problemen kan u steeds terecht bij de klastitularis van jouw kind, de zorgcoördinator of de directie.
Het gehele schooljaar worden de leerlingen via ons kind-volgsysteem opgevolgd, begeleid en besproken.
Indien nodig kan de zorgco, de directie en/of de CLB afgevaardigde aanwezig zijn bij het oudercontact.

Eerste klassikale oudercontacten begin schooljaar 2021-2022

3 september A reeksen en het vijfde leerjaar
7 september B reeksen
8 september C reeksen

Individuele oudercontacten schooljaar 2021-2022

Er volgen dan nog drie individuele tussentijdse oudercontacten waar jullie op uitgenodigd worden.

woensdag 18 november e.v.
de week van 13 juni 2022

de week van 20 juni 2022

KO

LO