Bij problemen kan u steeds terecht bij de klastitularis van jouw kind, de zorgcoördinator of de directie.
Het gehele schooljaar worden de leerlingen via ons kind-volgsysteem opgevolgd, begeleid en besproken.
Indien nodig kan de zorgco, de directie en/of de CLB afgevaardigde aanwezig zijn bij het oudercontact.

Eerste klassikale oudercontacten begin schooljaar 2019-2020

dinsdag, 3 september 2019  om 19.30 u. kleuters
donderdag, 5 september 2019 om 19.30 u. 1e, 2e en 3e leerjaar
maandag, 9 september 2019 om 19.30 u. 4e, 5e en 6e leerjaar

Individuele oudercontacten schooljaar 2019-2020

Er volgen dan nog drie individuele tussentijdse oudercontacten waar jullie op uitgenodigd worden.

woensdag 13 november tot en met dinsdag 19 november 2019
woensdag 4 maart tot en met dinsdag 10 maart 2020
donderdag 11 juni tot en met dinsdag 16 juni 2020

maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni 2020

KO

LO