Bij problemen kan u steeds terecht bij de klastitularis van jouw kind, de zorgcoördinator of de directie.
Het gehele schooljaar worden de leerlingen via ons kind-volgsysteem opgevolgd, begeleid en besproken.
Indien nodig kan de zorgco, de directie en/of de CLB afgevaardigde aanwezig zijn bij het oudercontact.

Eerste klassikale oudercontacten begin schooljaar 2017-2018

dinsdag, 4 september 2018  om 19.30 u. kleuters
donderdag, 6 september 2018  om 19.30 u. 1e, 2e en 3e leerjaar
maandag, 10 september 2018  om 19.30 u. 4e, 5e en 6e leerjaar

Individuele oudercontacten schooljaar 2017-2018

Er volgen dan nog drie individuele tussentijdse oudercontacten waar jullie op uitgenodigd worden.

donderdag 22 november tot en met dinsdag 27 november 2018
donderdag 14 maart tot en met dinsdag 19 maart 2019
donderdag 20 juni tot en met dinsdag 25 juni 2019