’s Morgens    Voor 7.30 u. Opvang bij Stekelbees.
De ouders voeren de kinderen zelf naar Lobos, de bus brengt de kinderen naar school rond 7.50 u.
7.30 u. – 7.50u. Opvang op school (€ 1,25)
      8 u. – 8.25 u. Opvang op school (gratis)
’s Middags     12 u. – 12.10 u. Het afhalen van kleuters en lagere schoolkinderen gebeurt op de speelplaats nieuwbouw of aan de Bosdreef. (op woe tot 12.30 u.)
12u. – 13.30 u.

13u. – 13.30u.

Opvang voor wie op school blijft eten (€ 1,25).

Opvang voor wie thuis gaat eten (gratis).

Peuters en jongste kleuters kunnen, als er behoefte aan is, een uurtje rusten in de snoezelklas.

’s Avonds 15.25 u. – 16 u. Vertrek van de eerste schoolbus en de rijen
Het afhalen van kleuters en lagere schoolkinderen gebeurt op de speelplaats aan de Bosdreef en in de nieuwbouw voor de kleinsten.
Kleuters
      16 u. – 17 u. Opvang op school (€ 1,25 betalend per begonnen halfuur) op speelplaats aan de Bosdreef of in het klasje aldaar.
      16 u. – 19 u. Opvang bij Stekelbees: (indien men opvang nodig heeft na 17 u.)
De bus brengt de kleuters om 16 u. naar Lobos, waar de ouders ze zelf gaan ophalen.
Kleuters die onverwacht toch naar Stekelbees moeten, kunnen nog mee met de tweede bus om 17 u.
Lagere afdeling
16 u. – 17 u. Studie (€ 1,25 betalend per begonnen halfuur)
17 u. – 19 u. Opvang bij Stekelbees.
De bus brengt de kinderen om 17 u. naar Lobos, waar de ouders ze zelf gaan ophalen.

De kleuters worden bij de leider/leidster afgehaald door de ouders om een optimale veiligheid te verzekeren. Indien uw kind door iemand anders afgehaald wordt, gelieve de leerkracht hiervan te verwittigen. Bij twijfel worden de ouders gecontacteerd voordat de kleuter meegegeven wordt.

Wie opvangproblemen heeft vóór 7.30 of na 17 u. dient met ‘Stekelbees’ contact op te nemen (09 355 55 34). Ook als uw kind sporadisch meegaat naar Stekelbees dient u zich eerst te registeren in Stekelbees.

Naar school komen

De bus

In Lochristi-centrum rijdt slechts 1 schoolbus voor de beide scholen (St.-Jozef en gemeenteschool) In principe wordt dit vervoer enkel ingericht voor gezinnen die zelf niet voor het vervoer kunnen instaan.

Een overzicht van de prijzen is terug te vinden in de infobrochure.

Afspraken

  • De leerlingen komen niet te vroeg naar school, maar ook niet te laat.
  • Ze nemen de kortste weg van huis naar school en omgekeerd: dat is nodig voor de schoolverzekering.
  • We bevelen iedereen aan om de parking op de hoek van de Bosdreef en het winkelcentrum te gebruiken. De ‘rotonde’ aan de school is voorbehouden voor de bus. Gelieve deze oprit steeds vrij te houden. Gebruik deze plaats ook niet om uw kind snel te laten in- en uitstappen
  • Bij het eerste belsignaal worden de boekentassen genomen om bij het tweede belsignaal stil klaar te staan in de rij op de speelplaats.
  • Leerlingen die met de fiets naar school komen passen de aangeleerde verkeersregels toe. Ze stappen de school rustig binnen en verlaten de school met de fiets aan de hand, in de rij met de leerkracht van dienst. De fietsen komen netjes in de fietsenstalling.
  • In het secretariaat kunnen gratis fluovestjes ontleend worden om de zichtbaarheid én dus de veiligheid in het verkeer te verhogen.

Het remgeld is het bedrag dat de school verplicht is te innen en aan de gemeente te storten voor de betaling van de toezichten.