Beschikbare plaatsen voor 2019-2020

peuters  9/69
1K           10/69
2K           0/69
3K           6/69
1ste lj.    0/69
2de lj.     0/69
3de lj.     1/69
4de lj.     0/69
5de lj.     1/69
6de lj.     0/69

Capaciteit 2019-2020

De capaciteit blijft behouden op 69 per geboortejaar.

Peuters geboortejaar 2017

Voor inschrijvingen van kinderen van het geboortejaar 2017, besliste het schoolbestuur volgende maatregelen :

  • de school werkt niet met een aanmeldingsprocedure
  • de school werkt niet met dubbele contingentering
  • de school werkt met 2 voorrangsgroepen:
    – Broers en zussen, kinderen van eenzelfde leefentiteit
    – Kinderen van personeel
  • de voorrangsgroepen worden samengenomen en kunnen inschrijven vanaf 1/09/2018
  • andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf 1/03/2019

Kinderen van andere geboortejaren

Als de capaciteit het toelaat kunnen kleuters/kinderen van andere geboortejaren inschrijven op gelijk welk moment. Ouders maken een afspraak met de directie hiervoor op 0472693162.

Bij het inschrijven van een leerling moet een officieel document (SIS-kaart, identiteitskaart) voorgelegd worden. Dit document moet de identiteit van het kind bevestigen en de verwantschap aantonen.
Bij de inschrijving moet men als ouder schriftelijk bevestigen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een ontwikkelingsdoel na te streven of een eindterm te bereiken.