3A Afvalspelletjes

We deden allerlei afvalspelletjes om de geziene leerstof op een…

Sponsortocht 34ABC

Omdat we voor broederlijk delen het project "Ti Soley leve" uit…

3A Voorlezen tijdens de jeugdboekenweek

Tijdens de jeugdboekmaand maart is het thema: "Helden en schurken". Madelief…

3A Vluchtelingenspel

In deze periode worden we geconfronteerd met heel wat vluchtelingen.…

3A Studerend lezen over afval

Tijdens ons thema over afval en afvalpreventie kregen de kinderen…

3A W.O.-les: Een stamboom maken

Tijdens de W.O.-lessen over familie en stamboom maakten we onze…

3B Workshop afval

We konden genieten van een vorming i.v.m. afval. Dit hield in…

3A Workshop afval

We konden genieten van een vorming i.v.m. afval. Dit hield in…

3ABC Herfstuitstap naar het Leen

e derdes trokken naar het Leen (Eeklo) om de herfst in al zijn…

3A Leren leren

Na onze eerste W.O.-thema's fristen we de leerstof even op...…

3ABC Uitstap Kina en Bijloke

Op vrijdag 15 oktober gingen de derdes op uitstap. In het kader…

3KABC Herfstbeleving 3KABC

Op dinsdag 12 oktober ging de derde kleuterklas op pad naar het…

3A Wiskundelessen

Tijdens de wiskundelessen werkten we proefondervindelijk met…

3A Sportklas

Tijdens de sportklasweek leerden we nieuwe sporten kennen en…

3A Jij hoort erbij!

Tijdens ons thema "je hoort erbij" leerden we een aantal spelletjes…

3A Sociale vaardigeheden: Kennismakingsspel

De eerste dagen en weken zetten we sterk in op een positieve…

3A Groepsvormers

De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk om de groepsgeest…