TerugDownload dit volledige album (Flickr)

Infoavond klimaatgezonde speelplaats

Een lentezachte maandagavond bracht ongezien veel volk op de been. De temperatuur zat er misschien voor iets tussen, klimaatbetogers ook wel, maar een feit is zeker: de kinderen hadden hun boodschap voortreffelijk gebracht: ze hebben 62 ouders gemobiliseerd voor hun veranderende speelplaats. En wat een fantastische avond is het geworden, ze hebben het zich niet beklaagd!

Wat vooraf ging? Het idee van onze kerngroep met leerkrachten dat de speelplaats aan vergroening toe is, een ontmoeting met Tom Gorré – papa van Lotte uit het 6de en professionele projectleider speelplaatsvergroener bij de provincie (MOS = Milieu Op School), de instap in hun traject met leerkrachten en leerlingen, tot maandagavond waarop ook de ouders mee op sleeptouw genomen zijn.

Tom en medewerker Bart lieten hen proeven van verschillende mogelijke trajecten: van waterpartijen, groeneilanden en speelheuvels naar wilgenhutten, kruidenhoekjes, kippen- en geitenparkjes, buitenspeelkeukentjes en natuurlijke speelelementen. Mobiele stemrondes met argumentatiemomenten, schrijf- en consensusopdrachten resulteerden die avond in een top 5. De precieze uitslag wordt nog meegedeeld maar plezier, beweging en rustplekken kwamen al meteen bovendrijven.

Het zijn krachtige kernwoorden. De realisatie ervan heeft vele varianten, afhankelijk diverse factoren zoals leeftijd, consequenties bij materiaalkeuze, welke activiteiten moéten er kunnen doorgaan (fietsen, schoolfeest, groepsmomenten, …), enz.

Dit bekrachtigt nogmaals het belang van degelijk overleg met alle betrokkenen, het uitschrijven van een doordachte visie en uittekenen van een plan voordat effectief verbouwd kan worden. Jullie zullen hiervan systematisch op de hoogte gehouden worden!

Toch hunkeren we al naar een realisatie, een kleine aanpassing, een eerste verandering. Volgende week organiseert MOS een eerste workshop. Het resultaat zal je kunnen zien op het ‘Trotsmoment’ op vrijdag 1 maart. Kom dus zeker kijken!

En aan alle enthousiaste ouders van maandagavond: dankjewel, het was een hartverwarmende start, we hebben er met alle organisatoren van genoten!Download dit volledige album (Flickr)