TerugDownload dit volledige album (Flickr)

Fluoactie verkeer

We gaan zichtbaar vooruit!
En dit mag je in beide betekenissen interpreteren. Dit schooljaar, opnieuw, zet de werkgroep verkeer zich in voor meer fluo op de weg. Zowel voor voetgangers als voor fietsers.
Als je weet dat elke dag ergens een leerling slachtoffer is van een ongeval dan hoeft hier geen extra motivatie.
De kinderen weten dit, iedereen weet dit, alleen moeten we werken aan het automatisme om fluo aan te trekken.
Dus … actie! Met beloningskaartjes kunnen de leerlingen hun kansen vergroten om een uitstap naar de zoo of het serpentarium te winnen.
Flitsacties gebeuren onaangekondigd, aanvankelijk enkel ’s morgens en sinds kort ook ’s avonds. Hoeveel beter is de fluoslanglange rij kinderen nu wel te zien! Oordeel zelf maar op de foto.
We zetten er druk op, we dringen aan, niet naar huis met een hesje in de boekentas. En fluojasje of boekentasovertrek vergeten… morgen wordt je extra bekeken.
Span je achter onze kar, beste ouders, laat het hesje thuis aan de fiets hangen, zo wordt het niet vergeten en is ieder steeds veilig onderweg.
Want …  de fluo-aan-houder wint!Download dit volledige album (Flickr)