TerugDownload dit volledige album (Flickr)

6C In balans

In deze activiteit ervaarden we aan de hand van een rollenspel de ongelijke verdeling in de wereld. Elke groep vormt een land in de wereld, waarbij zowel welvaartsstaten als arme landen vertegenwoordigd zijn. De landen kunnen fiches verdienen (lucifers) maar daarvoor moeten ze producten maken en verkopen. En om deze producten af te leveren zijn er natuurlijk grondstoffen en werkmaterialen nodig. En dat is nu net vaak oneerlijk verdeeld... Rijke landen hebben overvloed, terwijl arme landen veel te kort hebben. Maar misschien lukt het wel om samen te werken en open te staan voor anderen om het evenwicht te herstellen en de welvaart in ons denkbeeldig land te verbeteren. Download dit volledige album (Flickr)