TerugDownload dit volledige album (Flickr)

3ABC Wegen en meten

Alle leerlingen van het 3de leerjaar kregen een aantal doe-opdrachten om in groep uit te werken. Samen met de juf, de plusjuf en de stagiare ( 3A en 3C) gingen ze aan het werk.
Ze leerden inhouden schatten, meten, vergelijken. In hun groep leerden ze ondertussen ook samenwerken, taken verdelen,enz… kortom: sociale vaardigheden.
Ook met gewichten gingen ze aan de slag. Hoe zwaar weegt een kilogram? Weegt de verpakking meer/minder dan 1 kg?
Dit vergde heel wat denkwerk, overleg, organisatie binnen de groepjes. Het was een leerrijke uitdaging: wat je zelf kan doen, onthoud je ook veel beter.Download dit volledige album (Flickr)