TerugDownload dit volledige album (Flickr)

3A Wiskundelessen

Tijdens de wiskundelessen werkten we proefondervindelijk met lintmeters, vouwmeters… We deden ook inhoudsmaten. Door te schatten, vergelijken, en te meten leerden we dat 1 l even veel is als 10 dl en dat 1 dl even veel is als 10 cl. Tijdens de taalles maakten we mindmaps. Dit is een interessante manier om hoofd- en bijgedachten op een leuke manier voor te stellen. Zo worden we echt goede studenten.Download dit volledige album (Flickr)