20161004_201502-102420161004_201512

De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school.

Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te versterken.

Via samenwerking en het organiseren van een waaier van activiteiten kan dit doel bereikt worden. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van pedagogische activiteiten, het verlenen van ondersteuning bij de vele schoolse activiteiten (dag van de leerkracht, gezond ontbijt, wijndegustatie, schoolbal, communierecepties, schoolfeest en opendeur, werkdagen), het financieel steunen van de school bij aankoop van materiaal, bouwprojecten, e.d.m.

Voor problemen betreffende uw kind(eren) en de klas richt u zich steeds rechtstreeks tot de klastitularis en / of de directeur. U kunt bij de mensen van het oudercomité altijd terecht met algemene vragen, ideeën en / of voorstellen.

De voorzitter van het oudercomité is Dhr. Filip Stas en is te bereiken via mail :

filip.stas@skynet.be

De vergaderingen worden voorbereid door het kernoudercomité dat naast de voorzitter bestaat uit:
Dhr. Lieven Boon
Mevr. Kelly De Jaeger
Mevr. Tineke De Vriendt
Mevr. An De Witte
Dhr. Dimitri Van den Bossche
Mevr. Katrijn Van Laere
Mevr. Ann Moerenhout (voor de school)

Activiteiten

Projectavond       01/04/2019
Receptie Plechtige Communie  19/05/2019
Receptie Eerste Communie 26/05/2019
Schoolfeest 04/05/2019