Ons schoolteam werkt nauw samen met het CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding,
dat gevestigd is in de Halvemaanstraat 96, 9041 St.-Amandsberg, telefoonnummer 09 277 84 00 .

Medewerkers CLB verbonden aan onze school :

Mevr. Annelies Acke voor de kleuterafdeling en het eerste tot en met vierde leerjaar.

Mevr. Ellen Coppé voor het vijfde en het zesde leerjaar.

Dokter Kris Van Herzeele als schoolarts.

Mevr. Els Van Vlierberghe als verpleegster.

Zij ondersteunen elke zorgvraag vanuit ouders en/of vanuit de school.