Bij problemen kan u steeds terecht bij de klastitularis van jouw kind, de zorgcoördinator of de directie.
Het gehele schooljaar worden de leerlingen via ons kind-volgsysteem opgevolgd, begeleid en besproken.
Indien nodig kan de zorgco, de directie en/of de CLB afgevaardigde aanwezig zijn bij het oudercontact.

Eerste klassikale oudercontacten begin schooljaar 2017-2018

maandag, 4 september 2017  om 19.30 u. kleuters
dinsdag, 5 september 2017  om 19.30 u. 1e, 2e en 3e leerjaar
donderdag, 7 september 2017  om 19.30 u. 4e, 5e en 6e leerjaar

Individuele oudercontacten schooljaar 2017-2018

Er volgen dan nog drie individuele tussentijdse oudercontacten waar jullie op uitgenodigd worden.

maandag en dinsdag, 20 en 21 november 2017
maandag en dinsdag, 12 en 13 maart 2018
maandag en dinsdag, 25 en 26 juni 2018